www.pphualfa.pl


Go to content

Nawiewniki

POZOSTALE PRODUKTY

Co to jest wentylacja?

Wentylacja jest to proces wymiany powietrza, polegający na dostarczeniu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego do pokoi i kuchni, zapewnieniu skutecznego przepływu między pomieszczeniami oraz usunięciu zanieczyszczonego powietrza i wydzielanych substancji przez kratki wentylacyjne znajdujące się w łazience, kuchni, garderobie, WC. Wentylacja pomieszczeń może przebiegać w sposób naturalny (wentylacja naturalna/grawitacyjna) lub z wykorzystaniem wentylatorów (wentylacja mechaniczna).


Wentylacja naturalna i mechaniczna

Wentylacja naturalna zwana również grawitacyjną wykorzystuje różnice gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Powietrze napływa przez nieszczelności w oknach i ścianach oraz przez zamontowane nawiewniki okienne lub ścienne. Następnie następuje wymieszanie z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu, przepływ do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi i usunięcie wraz z zanieczyszczeniami.


Wentylacja mechaniczna - wymiana powietrza wywołana jest wentylatorem zamontowanych na wyciągu (wentylacja mechaniczna wywiewna) lub na wyciągu i na nawiewie (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna). Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna jest niezależna od warunków atmosferycznych, określona ilość powietrza jest stale dostarczana i usuwana z pomieszczeń.
Jak działa wentylacja naturalna?


 

Wentylacja polega na wymianie z pomieszczeń zużytego powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce świeżego. Siłą napędową w wentylacji naturalnej (zwanej też grawitacyjną) jest różnica gęstości powietrza zimnego (świeżego na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (obecnego wewnątrz pomieszczeń). Mówiąc wprost wentylacja naturalna działa prawidłowo tylko w okresie zimowym, kiedy na zewnątrz jest temperatura zdecydowanie niższa niż wewnątrz domu. Dodatkowe zmiany w wentylacji pomieszczeń może wprowadzić działanie wiatru na budynek – może on wzmóc wentylację lub ją osłabić.

Trzeba również pamiętać, że sprawność wentylacji w naszym domu zależy również od przewodów wentylacyjnych potocznie nazywanych kominami – im są one wyższe tym wentylacja działa lepiej (w typowych blokach mieszkalnych na ostatnich kondygnacjach z reguły występują zaburzenia w usuwaniu powietrza w kuchni, łazience i w.c., co jest spowodowane również przez zbyt niskie przewody wentylacyjne). Aby wspomóc wywiew można zastosować tzw. dachowe wywietrzniki: nie mechaniczne (np. wykonane z laminatu poliestrowo – szklanego) lub mechaniczne. Wspomagają one naturalny wywiew powietrza poprzez działający na nie wiatr, a także zabezpieczają przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego do kanału wentylacyjnego.
 

Powietrze z zewnątrz napływa do pomieszczeń mieszkalnych (pokój dzienny, sypialnia) „nieszczelnościami” (czyli przez starego typu nieszczelne okna) lub nawiewnikami (montowanymi w oknach lub ścianach) i opuszcza mieszkanie sprawnymi kanałami wentylacyjnymi (kratki wentylacyjne w kuchni, łazience lub w.c.).
 

W celu zapewnienia prawidłowo działającej wentylacji naturalnej musimy zadbać, aby pomiędzy pokojami pod skrzydłami drzwiowymi pozostawić szczeliny o wysokości 1 cm na całej szerokości drzwi, a dodatkowo w dolnej części drzwi łazienkowych, w.c., kuchennych i garderoby wykonać otwory o powierzchni 220 cm2 (mogą to być np. kratki lub okrągłe otwory).Dlaczego należy poprawnie wentylować pomieszczenia?

 

Powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia ulega zanieczyszczeniu i zawilgoceniu pod wpływem zachodzących procesów, takich jak: oddychanie, gotowanie, suszenie, pranie, kąpiel. Materiały do wykańczania wnętrze oraz meble związki, które są niebezpieczne dla osób przebywających w pomieszczeniu. Z każdym rokiem zwiększa się liczba użytkowników nowoczesnych okien, które charakteryzują się dużą szczelnością. Wysoki współczynnik dźwiękoszczelności jest jak najbardziej pożądany, natomiast brak napływu świeżego powietrza z zewnątrz naraża użytkowników na:

  • wzrost wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów na profilach okiennych, pod parapetem, w narożu pokoi,

  • roszenie się pary wodnej na szybach oraz innych chłodnych powierzchniach, np. ściany i meble;

  • kondensację zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe;

  • niedobór powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach itp.;

  • ryzyko wydzielenia szkodliwego tlenku wegla;

  • nawiew powietrza zewnętrznego przez kratki wentylacyjne w kuchni i łazience;

Każdy z wyżej wymienionych czynników, nie tylko obniża komfort użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców , którzy mogą odczuwać zmęczenie, ból i zawroty głowy; podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia gardła, podrażnienia skóry, uczulenia, alergie;
 
Nowe przepisy

Od 1 stycznia 2009 roku ulegną zmianie przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki w sposób znaczący uległy zmianie wymagane parametry okien. Do końca 2008 roku przy dopuszczalnym współczynniku infiltracji 0,5-1,0 m3/(m*h*daPa2/3) okna mogą zostać wprowadzone do obrotu bez zapewnienia dodatkowego urządzenia nawiewnego, od 1 stycznia 2009 roku współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) zachowując jednocześnie treść § 155 ust. 3, który mówi, że w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

       Stosowane urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3). (§ 155 ust. 4)

      Od początku 2009 roku, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna do budynków wielorodzinnych należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, które określają które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewnik powietrza. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie dostarczane okna muszą pozostać szczelne.

Najprostszym sposobem doprowadzenia powietrza przez okna jest montaż nawiewników okiennych.


Dostępne na rynku produkty różnią się sposobem działania, iloœcią dostarczanego powietrza oraz tłumieniem hałasu zewnętrznego.Ze względu na sposób działania można wyróżnić nawiewniki:

- higrosterowane (automatyczne),

- ciśnieniowe (samoregulujące),

- sterowane ręcznie.
W ofercie firmy ALFA znajdziecie Państwo pełen asortyment nawiewników.


Pomożemy dopasować odpowiednie urządzenia do każdego typu pomieszczenia.
ALFA | O FIRMIE | KONTAKT | WITRAZE | DRZWI WEJSCIOWE | OKNA I DRZWI PCV | POZOSTALE PRODUKTY | USLUGI | GALERIA | AKTUALNOSCI | Site Map
Back to content | Back to main menu